Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

Makunoucsi Osztály * Makunouchi Division

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Mitakeumi (1.)
Sukun-só / Shukun-sho: Mitakeumi (3.)
Kantó-só / Kanto-sho: Yutakayama (1.), Asanoyama (2.)
Ginó-só / Gino-sho: Mitakeumi (2.)