Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

Makunoucsi Osztály * Makunouchi Division

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Hakuho (42.)
Sukun-só / Shukun-sho: Ichinojo (2.)
Kantó-só / Kanto-sho: Aoiyama (3.)
Ginó-só / Gino-sho: Takakeisho (2.)