Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

Makunoucsi Osztály * Makunouchi Division

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Kakuryu (6.)
Sukun-só / Shukun-sho: Tomokaze (1.)
Kantó-só / Kanto-sho: Terutsuyoshi (1.)
Ginó-só / Gino-sho: Enho (1.), Endo (2.)