Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Terunofuji (2.)
Sukun-só / Shukun-sho: Mitakeumi (6.), Daieisho (2.), Terunofuji (2.)
Kantó-só / Kanto-sho: Shodai (5.)
Ginó-só / Gino-sho: Terunofuji (1.)