Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Takakeisho (2.)
Sukun-só / Shukun-sho: ------ (.)
Kantó-só / Kanto-sho: Chiyonokuni (2.), Shimanoumi (2.)
Ginó-só / Gino-sho: Terunofuji (2.)