Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

Makunoucsi Osztály * Makunouchi Division

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Kirishima (2.)
Sukun-só / Shukun-sho: ------ (.)
Kantó-só / Kanto-sho: Atamifuji (2.), Ichiyamamoto (1.), Kotonowaka (5.)
Ginó-só / Gino-sho: ------ (.)