Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

Makunoucsi Osztály * Makunouchi Division

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Tamawashi (1.)
Sukun-só / Shukun-sho: Tamawashi (2.), Tobizaru (2.)
Kantó-só / Kanto-sho: Takayasu (6.),
Ginó-só / Gino-sho: Wakatakakage (3.)