Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

Makunoucsi Osztály * Makunouchi Division

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Abi (1.)
Sukun-só / Shukun-sho: Takayasu (4.)
Kantó-só / Kanto-sho: Abi (4.),
Ginó-só / Gino-sho: Hoshoryu (2.)