Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Daieisho (1.)
Sukun-só / Shukun-sho: Daieisho (3.)
Kantó-só / Kanto-sho: ------ (.)
Ginó-só / Gino-sho: Daieisho (1.), Terunofuji (3.), Midorifuji (1.)