Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

Makunoucsi Osztály * Makunouchi Division

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Terunofuji (4.)
Sukun-só / Shukun-sho: ------ (.)
Kantó-só / Kanto-sho: ------ (.)
Ginó-só / Gino-sho: Wakatakakage (2.), Endo (4.)