Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

Makunoucsi Osztály * Makunouchi Division

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Kiribayama (1.)
Sukun-só / Shukun-sho: ------ (.)
Kantó-só / Kanto-sho: Kinbozan (1.),
Ginó-só / Gino-sho: Kiribayama (2.), Daieisho (2.)